Huurrecht

Op het gebied van het huurrecht, zo wijst de praktijk veelal uit, doen zich vaak vele problemen voor. Als huurder of verhuurder heeft u te maken met veel complexe rechten en plichten. Bijvoorbeeld, wanneer is er sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd en aan welke voorwaarden moet een verhuurder dan wel huurder voldoen?

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen wanneer er sprake is van overlast van buren, huurtermijnen niet worden betaald, bij gebreken aan de huurwoning of bij het ontbinden van de huurovereenkomst vanwege eigen gebruik. Allereerst zullen wij na gaan of bemiddeling of overleg tussen verhuurder en huurder tot een oplossing voor het gerezen probleem kan leiden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal gekeken worden of de gang naar de rechtbank een optie kan zijn om de rechter een uitspraak te laten doen over het gerezen geschil.

  

  

 

 

Heeft u een vraag over huurrecht? Stel deze gerust.