Sociaal zekerheidsrecht

Wanneer u werkloos bent, binnenkort werkloos wordt of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat u een uitkering ontvangt of dient aan te vragen. Hierbij kunnen veel juridische vragen naar voren komen. Nederland heeft namelijk een uitgebreid stelsel op het gebied van sociale zekerheid.

 

U kunt hierbij denken aan uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld ZiekteWet, WIA, WAJONG of WAO uitkering of een uitkering in verband met werkloosheid.

 

Daarnaast kunt u denken aan uitkeringen die via gemeentelijke instanties lopen zoals een uitkering op grond van Wet Werk en Bijstand (bijstandsuitkering), Persoonsgebonden Budget (PGB) en Participatiewet.

 

U kunt bij de aanvraag of bij her controles van de uitkering te maken krijgen met een afwijzing of vermindering van uw uitkering. Wanneer u het niet eens bent met zo’n beslissing kunt u bezwaar indienen bij de betreffende instantie(s) of beroep indienen bij de rechtbank. Wij kunnen u hierin bijstaan.

 

 

Heeft u een vraag over sociaal zekerheidsrecht? Stel deze gerust.