De vakanties komen weer dichterbij, hoe ga je om met het wel of niet hebben van toestemming van je ex-partner om je kind(eren) mee te nemen naar het buitenland?

Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie op je als ouders gezamenlijk met het gezag bent belast of wanneer je alleen het gezag hebt.

Gezamenlijk gezag

Als jullie samen gezag hebben, heb je toestemming nodig van de andere ouder als je op vakantie gaat. Ook moet je de ander informeren over waar je verblijft en hoe lang je weg gaat. Heb je geen toestemming gevraagd en gekregen, dan maak je je in beginsel schuldig aan een strafbaar feit, namelijk onttrekking aan het gezag van de andere ouder en (internationale) kinderontvoering.

Als je toestemming gekregen hebt van de andere ouder, is het belangrijk dat je dit kunt aantonen. Hier kan namelijk op gecontroleerd worden bij de grens en op het vliegveld. Je kunt hiervoor samen met je ex bijgaand toestemmingsformulier gebruiken, opgesteld door het Centrum Internationale Kinderontvoering. Zorg ervoor dat je ook een kopie van het ID-bewijs van je ex mee neemt.

Kom je er nou niet uit met je ex en weigert deze toestemming te geven, dan kun je contact met ons kantoor opnemen. Wij kunnen de rechter dan vragen vervangende toestemming te geven waardoor toestemming van je ex niet meer nodig is. Houd er wel rekening mee dat zo’n procedure enkele weken kan duren.

Geen gezamenlijk gezag

Wanneer er geen gezamenlijk gezag is, heb je geen toestemming nodig van de andere ouder. Wel is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je alleen het gezag hebt en dus geen toestemming nodig hebt. Je kunt dit aantonen aan de hand van de volgende uittreksels:
• internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop
de oudergegevens
• een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de moeder waarop de
burgerlijkburgerlijke staat van de moeder vermeld is
• een uittreksel uit het gezagsregister

Wanneer je alleen het gezag hebt gekregen na een beslissing van de rechter, dan moet je deze beschikking en/of een uittreksels uit het gezagsregister bij je hebben.

Kom je er nou niet uit met je ex en weigert deze toestemming te geven, dan kun je contact met een van onze familierechtadvocaten opnemen. Wij kunnen de rechter dan vragen vervangende toestemming te geven waardoor toestemming van je ex niet meer nodig is. Houd er wel rekening mee dat zo’n procedure enkele weken kan duren.

Reisdocument

Let er op dat een kind ook een eigen reisdocument nodig heeft en dat je voor de aanvraag of verlenging hiervan ook toestemming van je ex (met gezag) nodig hebt. Weigert je ex hieraan mee te werken, dan kun je ook hiervoor vervangende toestemming vragen bij de rechter. Ook hier kan Sinnema Advocatuur & Mediation je bij helpen.

Voor vragen of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt je telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar, tel: 050-20 50 410, e-mail: [email protected] Ieder maandag hebben wij van 14.00 uur tot 16.00 uur een juridisch spreekuur. Je kunt ons vinden aan de Herestraat 113 te Groningen, in het verzamelgebouw de 'Entrepreneur'Terugde-vakanties-komen-weer-dichterbij-hoe-ga-je-om-met-het-wel-of-niet-hebben-van-toestemming-van-je-ex-partner-om-je-kinderen-mee-te-nemen-naar-het-buitenland